Avukatlık Nasıl Bir Meslektir?

Avukatlık mesleği insanoğlunun modernleşmesi ve yerleşik düzene geçerek kurallara bağlı toplu halde yaşamasının gerektirdiği ihtiyaçlardan ortaya çıkmış, kişinin bireysel ve toplumsal bütün haklarını hukuki alanda korumayı ve savunmayı amaç edinmiştir. Bugün herhangi bir konuda hemen herkesin hukuki desteğe ve bir avukata ihtiyacı olmaktadır.

Günümüz yaşam koşullarında Mersin’de iş ve özel hayatta her an uğrayabileceğimiz haksızlık ve adaletsizliklerde avukatlar yardımı ile hukuki yollardan haklarımızı geri almak ve adaleti sağlamak mümkündür. Ülkemizde anayasa ile koruma altına alınan temel hak ve hürriyetlerimizi savunmamız gerektiğinde yetkili mercilere ve mahkemelere başvurmak için avukatlardan yardım alabiliriz.

Avukatlık Eğitimi Nasıl Alınır?

Avukatlar hukuk fakültelerini bitirdikten sonra uygulamalı staj görerek sahip oldukları belge ile kendi özel hukuk bürolarını açabilirler, kamuda çalışabilirler ya da özel sektörde faaliyet gösteren herhangi bir firmaya hukuki danışmanlık hizmeti verebilirler. Yeni gelen yasa ile bireyler arasındaki sorunları mahkemeye intikal etmeden çözebilmeleri için görevlendirilen arabulucularda avukatlardan seçilmektedir. Hukuk fakülteleri diplomasına sahip kişiler, sadece avukat olarak kalabilecekleri gibi istekleri halinde gerekli eğitim ve şartları oluşturduklarında hakimlik ve savcılıkta yapabilirler.

Mersin’deki avukatlar ayrıca kendi içlerinde uzmanlaşarak, dallara ayrılan hukuki kollarda faaliyet gösterebilirler. Örneğin; iş hukuku, aile hukuku, ceza hukuku gibi alanlar birbirinden farklı alanlardır ve her bir dalın konusunda uzmanlaşmış avukatına danışmak gerekir. Son zamanlarda Türkiye’de boşanma avukatı olan insanlar sıkça boşanma davalarına bakmaktadırlar. Özel bürosu olan boşanma avukatları bağlı oldukları baronun fiyat tarifesine göre danışmanlık ücreti alırlar. Herhangi hukuki bir anlaşmazlık ya da çıkmazda avukata danışmak ve avukattan danışmanlık hizmeti almak ayrı ayrı ücretlere tabidir. Bir suç işlediğinizde ya da mahkemelik bir durumunuz olduğunda avukat tutacak maddi olanaklara sahip değilseniz devlet size ilgili barodan avukat atar ve davanız ile o avukat ilgilenir. Müvekkili olduğunuz avukata gerektiğinde yasal haklarınızı devredeceğiniz ve hukuki alanda sizin adınıza konuşma hakkı vereceğiniz için ihtiyacınız olan alanda uzman, yetkin ve güvenilir avukat bulmak oldukça önemli bir husustur.

Avukatlık Mesleği Nasıl Yapılır?

Avukat sizi adliyede ve mahkemede temsil eden kişidir. Duruşma da siz olmasanız bile sizin adınıza bulunma ve açıklama yapma hakkına sahiptir. Bütün adli işlemlerinizi takip eder ve sonuçlandırırlar. Mersin’deki avukatlar tarafsız olması gereken, ikna kabiliyeti yüksek, hitabeti kuvvetli ve diksiyonu güzel kişilerden oluşması tercih sebebi olmalıdır. Seceresi suçluları savunmak üzerine kurulu, yanlış ve yalan bilgilerle mahkemeleri yanıltmayı dava kazanmak uğruna alışkanlık haline getirmiş kişilerden kendi isminizin ve davanızın selameti açısından uzak durmak gerekir. Ne yazık ki günümüzde ve hukuk sisteminde bu tür vakalar olabilmektedir.

Avukatlar suçlu ve suçsuz ayrımı yapıp müvekkil tercih edebildikleri gibi, sadece para kazanmak amaçlı davaya bakmayı isteyebilirler. Kamuda çalışan avukatların kendi istemleri dışında bir davaya atanmaları durumunda o davadaki sanığı savunmayı reddetme hakkı vardır. Demokrasi, hak ve hürriyetlerin, özgürlüklerin, adaletin gerçek anlamıyla yaşandığı ve tecelli ettiği günler sizinle olsun…

Read More